Dansschoenen voor alle dansen zoals stijldans, latin, ballroom, salsa, tango, flamenco, hiphop, jazz sneakers en schoenen
Welkom op de landingspagina van Spins.be. De snelste weg naar uw ideale dansschoenen! Lees meer informatie over het ontstaan van de dansschoenen webshop Spins.be Van het aankopen van dansschoenen, het betalen of de afhandeling van uw bestelling. Een overzicht van de meestgestelde vragen. Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle nieuwigheden zoals nieuwe dansschoenen, speciale kortingen of acties, enzÖ Alle informatie om dansschoenen Spins.be te contacteren
   
Voorwaarden

 Gebruiksvoorwaarden:

Iedere gebruiker van http://www.spins.be verklaart zich uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:
 
 1. De klant of gebruiker van deze website (natuurlijke of rechtspersoon) is automatisch onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden bij het bezoek aan de website en wordt automatisch onderworpen aan onze verkoopsvoorwaarden bij het aangaan van een contractuele verbintenis of bestelling binnen spins.be

 2. De gegevens, bestanden en informatie verstrekt via deze website zijn eigendom van RIKANCYVES B.V.B.A.. Elke gebruiker van de website onthoudt er zich van deze gegevens te wijzigen, te kopiŽren, te vertalen of op enige andere wijze op elektronische of mechanische wijze op te slaan of te bewerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RIKANCYVES B.V.B.A.. Het opslaan van deze gegevens, bestanden en informatie dient beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is voor het gebruik van de website. 

 3. RIKANCYVES B.V.B.A. streeft ernaar correcte en betrouwbare informatie te verstrekken. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt door de gebruikers of derden. RIKANCYVES B.V.B.A. is niet aansprakelijk voor eventuele schade, zowel direct als indirect, die bij gebruikers of derden zou ontstaan ten gevolge van de onjuistheid van de verstrekte informatie of het al dan niet verkeerde of onoordeelkundige gebruik van de verstrekte informatie door gebruikers of derden.

  Links naar andere websites worden enkel ter informatie opgenomen.
  RIKANCYVES B.V.B.A. is niet verantwoordelijk voor het bestaan of de inhoud van deze sites of de schade die voor de gebruikers of derden voortvloeit uit het gebruik van deze sites.

  RIKANCYVES kan niet door de gebruikers of derden aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen in de aangeboden informatie of voor het niet meer beschikbaar zijn van de daarin aangeboden goederen en/of diensten.

 4. RIKANCYVES streeft ernaar de gegevens opgenomen op www.spins.be steeds en doorlopend toegankelijk te houden voor gebruikers. RIKANCYVES kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onderbrekingen in de toegankelijkheid van deze gegevens om technische of andere redenen of de beŽindiging van bepaalde diensten die aangeboden worden op de website.

 5. De gebruiker dient er zich bewust van te zijn dat sommige tekens, namen en logoís van rechtswege beschermd zijn als handelsnaam of handelsmerk.

 6. De nietigheid of ongeldigheid van sommige bepalingen van deze voorwaarden of een deel daarvan zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bepalingen tot gevolg hebben.

 7. Voor de beslechting van alle geschillen betreffende deze voorwaarden en de daarin beschreven gevallen, is enkel de Belgische Wet van toepassing en zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Dendermonde uitsluitend bevoegd.

 8. Alle wijzigingen aan deze voorwaarden worden vooraf aangekondigd via www.spins.be of via e-mail.

 
 
  

Verkoopsvoorwaarden:

 
Algemeen bindende verkoopsvoorwaarden bij het plaatsen van een bestelling:
 
 1. Alle aanbiedingen van Spins.be zijn vrijblijvend zolang de voorraad strekt. Spins.be houdt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren op elk moment.
   
 2. De overeenkomst van bestelling komt tot stand door een elektronische bestelling op de website Spins.be en wordt bij bestelling gevalideerd en bevestigd door Spins.be. Hierna ontvangt de klant de nodige communicatie tot betaling en de verdere verwerking van diens bestelling.

 3. De aangeboden informatie over aangeboden artikelen zoals beschrijvingen, criteria en beelden worden zo nauwkeurig mogelijk door Spins.be weergegeven. Spins.be garandeert echter niet dat alle artikelen met de gegeven informatie in overeenstemming is. Afwijkingen kunnen hierbij geen aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding of ontbinding van de bestelling.

 4. Alle prijzen vermeld op Spins.be zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en administratieve kosten. Op de totale bestelling worden aan het einde van de bestelprocedure de gepaste verzendkosten berekend aan de hand van de bestemming van dit order. Dit bedrag wordt meegedeeld voor het sluiten van de order. Spins.be houdt zich het recht voor om van deze tarieven af te wijken en dit mee te delen aan de klant per email of telefonisch.

 5. Spins.be heeft het recht om elke bestelling zonder verschuldigde reden nietig te verklaren.

 6. De betaling van elke bestelling dient te gebeuren via Paypal of vooruitbetaling via overschrijving. De betaling via creditcard verloopt via de systemen van Paypal. Spins.be beschikt niet over een eigen module om deze gegevens te bewaren, noch de betaling te verwerken. Spins.be kan dus onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke fraude of schade die u mag ondervinden door het betalen via creditcard of Paypal. Pas na de volledige betaling van uw bestelling wordt uw order verwerkt. Elke betaling dient voorzien te zijn van het order nummer van de bestelling. Spins.be houdt zich het recht voor de prijs van elk besteld, maar onbetaald artikel te wijzigen en daarmee de openstaande bestelling aan te passen. Zodra de bestelling wordt gesloten en aan dezelfde actieve prijscondities wordt betaald, is de koop gesloten en kan van deze prijs niet worden afgeweken. Indien dus na deze betaling de prijs daalt kan u hierop geen aanspraak maken. De prijs wordt ook niet aangepast indien de prijs stijgt.

 7. De vooropgestelde levertermijnen vermeld door Spins.be zijn slechts indicatief. Spins.be kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld indien deze termijn wordt overschreden. De klant wordt bij een termijnsoverschrijding van meer dan 1 week bericht over de reden van de vertraging. De klant kan dan kiezen of deze de backorder wil wijzigen of annuleren. Spins.be zal bij termijnsoverschrijding echter wel alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk tot aflevering te komen.

 8. De eigendom van het artikel gaat pas over wanneer de klant al diens contractuele verplichtingen aan Spins.be heeft voldaan en daarmee de order heeft aanvaard.

 9. Elke betwisting, weigering of omruiling van de geleverde artikelen dienen te gebeuren binnen 14 kalenderdagen na levering van de goederen en dit per retourzending. Melding op andere manier of na deze termijn wordt niet aanvaard door Spins.be. Spins.be kan enkel producten aanvaarden in ongeschonden staat en in originele verpakking. In het bijzonder dansschoenen met slijtageverschijnselen op zolen of andere beschadigingen door het niet passen op een zuivere ondergrond kunnen onder geen enkele voorwaarde worden teruggenomen aangezien deze niet meer kunnen worden verkocht. De kosten voor de retourzending zijn steeds ten rekening van de klant. Indien deze retourzending niet met bewijs van verzending verstuurd wordt, draagt de klant eveneens elke verantwoordelijkheid voor het al dan niet ontvangen van de producten door Spins.be en kan dit in geen geval leiden tot de ontbinding van de overeenkomst. Goederen in promotie kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Gewonnen goederen kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Spins.be kan eveneens in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertraagde leveringen van artikelen daar zij afhankelijk is van derden.

 10. Elke klacht dient duidelijk per post verzonden te worden. Spins.be houdt zich de verplichting voor elke klacht zo spoedig mogelijk van antwoord te voorzien.

 11. Spins.be verstuurt elke bestelling via Bpost. Uw zending is hiermee verzekerd tot ontvangst door de klant. Het niet tijdig in ontvangst nemen of het weigeren van de levering zal resulteren in een terugzending van de goederen aan Spins.be. In dit geval zal Spins.be hiervoor de nodige verzendingskosten en administratieve kosten aanrekenen, berekend op Ä 8.75 excl. BTW, voor  BelgiŽ en Ä 12.75 excl. BTW voor Nederland, losstaand van een nieuwe verzending van de gekochte goederen. Het spreekt voor zich dat defecten die niet onder de fabrieksgarantie vallen geen reden tot ontbinding van de koop met zich meebrengen.

 12. Elke geldige annulatie van bestelling conform onze voorwaarden zal resulteren in een terugbetaling van de reeds betaalde middelen binnen 14 dagen na annulatie van de bestelling. Voor reeds verstuurde goederen blijft de verzendkost verschuldigd.

 13. In geval van overmacht is Spins.be niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, deze worden opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de verplichting jegens de klant volledig of gedeeltelijk wordt gehinderd.

 14. Spins.be ijvert constant naar ideale kwaliteit van diens producten maar is hiervoor eveneens afhankelijk van haar fabrikanten en leveranciers. De aangeboden data ter presentatie van de producten is geen garantie of kwaliteit statement. Het is geen reden tot weigering indien de omschreven kwaliteit insignificant afwijkt van de werkelijke kwaliteit.
 
  Dansschoenen voor alle dansen zoals stijldans, latin, ballroom, salsa, tango, flamenco, hiphop, jazz sneakers en schoenen
 
Dansschoenen voor alle dansen zoals stijldans, latin, ballroom, salsa, tango, flamenco, hiphop, jazz sneakers en schoenen